MPV-629 Półmaska oddechowa `Valuair` z wymiennymi filtrami

MPV-629 Półmaska oddechowa `Valuair` z wymiennymi filtrami
MPV-629 Półmaska oddechowa `Valuair` z wymiennymi filtrami
MPV-629 Półmaska oddechowa `Valuair` z wymiennymi filtrami
MPV-629 Półmaska oddechowa `Valuair` z wymiennymi filtrami

 

Lekka, miękka, elastyczna część twarzowa. Łatwe mocowanie filtrów wymiennych. Wygodna, elastyczna, z możliwością swobodnego dopasowania.
Wymienne wkłady filtracyjne A2 dostarczane w zestawie. Filtry wstępne w celu przedłużenia okresu użytkowania głównych wkładów filtracyjnych.
 
Specyfikacja – Filtry A2
  • Filtry A2 stosuje się do ochrony przed oparami organicznymi o punkcie wrzenia powyżej 650°C.
  • Maska Valuair z wkładem filtracyjnym A2 może w związku z tym być stosowana na obszarach o zanieczyszczeniu do 10x przewyższającym poziomy narażenia zawodowego ustanowione przez inspekcję pracy.
  • Do użytku z lakierami celulozowymi, podkładami, lecz nie nadaje się do użytku z izocyjanianami.
  • Użytkowy wskaźnik ochrony - 10.